Etikutvärderingar av våra komponenter

Våra team har gjort etiska risk- och konsekvensanalyser av några av våra tjänster/produkter. Frågorna handlar om vilka risker tjänsten/produkten skulle kunna medföra på individ- och samhällsnivå och hur man resonerat för att motverka och förhindra dem. Vi publicerar svaren och resonemangen här öppet som ett led i en ansvarsfull teknikutveckling och för att öka transparensen kring vårt arbete.

Du hittar dem här:

Vi vet att fler perspektiv betyder bättre produkter och tjänster i slutändan. Så bidra gärna till diskussionen! Klicka på länken under den produkt/tjänst du vill kommentera och diskutera! Vi ser fram emot ditt bidrag!