Etiska aspekter på Individdata

Etiska aspekter på “Mitt inskrivningsintyg”
Teamet som utvecklar tjänsten “Mitt inskrivningsintyg” har gjort en etisk risk- och konsekvensanalys. Tjänsten är under utveckling och vi vill gärna höra era tankar. Är det någon aspekt, några etiska konsekvenser, som vi missat att tänka på? Något perspektiv som vi glömt att lyfta fram? Diskutera, kommentera och bidra till bättre produkter!

etik_mitt_inskrivningsintyg_202401.pdf (86.4 KB)

En betänklighet i detta är hur användaren verkligen har kontroll över vem/vilka hen delar sin status med. Endast ett företags/organisationsnamn säger inte alltid så mycket. Många företag använder andra namn/underleverantörer/syskonbolag för vissa tjänster. Som inskriven är man i en utsatt position och vill ha ett jobb/ersättning så fort som möjligt och absolut inte riskera förstöra/sinka något i handläggningen. Jag tror det finns en risk att inskrivna godkänner delande av status för att de tror att de måste göra det. Det måste vara SUPERtydligt för användaren vad detta handlar om. Risken är också att de godkänner obefogade förfrågningar för att inte riskera sinka handläggningen.

Jag undrar vilka aktörer som kommer få API-nyckel till detta API? Alltså hur säkerställer man att inte oseriösa aktörer får det?

Jag undrar i vilket skede en inskriven ger sitt medgivande? Är det tänkt att en inskriven gör det så fort hen blir inskriven? Och hur kommer individens “medgivandesida” se ut? Vilken information ges den inskrivne där? Hittar ingen info om det i er Gitlabdokumentation:
Home · Wiki · Axa pilot · GitLab