Etiska aspekter på JobSearch API

Teamet som utvecklar JobSearch API har gjort en etisk risk- och konsekvensanalys för produkten. Vi vill gärna höra era tankar. Är det någon aspekt, några etiska konsekvenser, som vi missat att tänka på? Något perspektiv som vi glömt att lyfta fram? Diskutera, kommentera och bidra till bättre produkter!

etik_jobsearch_api_202401.pdf (70.1 KB)