Etiska aspekter på Jobtech Taxonomy

Teamet som jobbar med taxonomin har gjort en etisk risk- och konsekvensanalys för Jobtech Taxonomy API. Vi vill gärna höra era tankar. Är det någon aspekt, några etiska konsekvenser, som vi missat att tänka på? Något perspektiv som vi glömt att lyfta fram? Diskutera, kommentera och bidra till bättre produkter!

etik_taxonomy_api_202401.pdf (57.4 KB)

Nu finns även generella kompetenser tillagda i taxonomin och tillgängliga via API:t. Teamet som jobbar med taxonomin har gjort en etisk risk- och konsekvensanalys också specifikt för dessa. Vi vill gärna höra era tankar. Är det någon aspekt, några etiska konsekvenser, som vi missat att tänka på? Något perspektiv som vi glömt att lyfta fram? Diskutera, kommentera och bidra till bättre produkter!

etisk_reflektion__generella_kompetenser.pdf (56.4 KB)

Här kan man läsa mer om framtagandet av de generella kompetenserna där också etiska överväganden gjordes:

modell generella kompetenser arbetslivet-Af (002).pdf (635.4 KB)

Slutrapport, Projekt Kompetensmatchning.pdf (452.6 KB)