JobTech Development forum

Taxonomy Viewer - gränssnitt för arbetsmarknadsterminologi

Här diskuterar vi gränssnittet Taxonomy Viewer.

Taxonomy Viewer visar upp den data som finns i Taxonomy-databasen.

Gränssnittet är i betastadie så kom gärna med feedback och förbättringsförslag.

Länk till gränssnittet: https://taxonomy-viewer.jobtechdev.se/page/taxonomy.html
Gitlab: https://gitlab.com/team-batfish/frontend/jobtech-taxonomy-public

Tycker att en tydlig och känd URI struktur så att det blir enkelt att länka in till applikationen kan tjäna ett stort syfte.

Exempel URI från tjänsten:
https://taxonomy-viewer.jobtechdev.se/page/taxonomy.html#concept=DJh5_yyF_hEM

Ett förbättringsförslag är att slå an på en mer restful struktur.

Typ:
https://taxonomy-viewer.jobtechdev.se/concept/DJh5_yyF_hEM för att få ett “människoläsbart” gränssnitt för en given kod.

Eller

https://taxonomy-viewer.jobtechdev.se/yrke/DJh5_yyF_hEM/kompetenser för att hämta alla kompetenser kopplat till det yrket.