Yrkesprognos - Rehabiliteringsassistent

När jag tittar på yrkesprognosen för Rehabiliteringsassistent som hamnar den under samma kategori som Behandlingsassistenter och Socialpedagoger - vars roll är att lotsa barn, unga eller vuxna med missbruk tillbaka ut i livet. Vilket inte är fallet då det gäller rehabiliteringsassistent. Utbildningen Rehabiliteringsassisent - syftar till att utbilda inom fysisk rehabilitering och där fokus ligger på att utbilda inom rehabiliterande, hälsofrämjande förbyggande åtgärder tillsammans med en fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska.
Vi skulle behöva få klarhet i denna fråga och vi anser att denna yrkesgrupp (rehabiliteringsassistent) är felkopplad.
Med vänliga hälsningar
Malin Persson Nogueras TRR

Hej Malin!

Tack för att du uppmärksammar om detta. Vi har diskuterat det internt och håller med om att yrkesbenämningen ligger fel under SSYK4-gruppen Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl., och att den snarare bör ligga bland andra yrkesbenämnignar inom hälso- och sjukvården. Det finns däremot ingen SSYK4-grupp som riktigt passar sett till kvalifikationsnivå och de beskrivningar av yrkesbenämningen som vi hittat. Det rimligaste alternativet verkar då bli Övrig vård- och omsorgspersonal. Åtminstone gör det så att yrkesbenämningen placeras in under yrkesområdet Hälso- och sjukvård, bland andra näraliggande yrkesbenämningar.

Mvh

David Norman

Hej David!

Tack för att ni har tittat på detta och det var skönt att höra att ni bedömer det likvärdigt. Ok, innebär det då att den kommer att sortera under Hälso- och sjukvård?
Vänliga hälsningar

Malin Persson Nogueras / TRR

Hej igen,
From när kommer ni att ändra detta och frågan kvarstår iof dock om det är en positiv yrkesprognos för Rehabassistenter eller ej?

Vänliga hälsningar
Malin