Yrkesbarometer - Ny metod för att bedöma nuläge och prognoser för yrken

Arbetsförmedlingen har gjort om metoden för att ta fram yrkesprognoser. Med den nya metoden erbjuds data avseende nulägesbedömningar av möjligheter till arbete samt rekryteringssituationen inom olika yrken, såväl på länsnivå som nationellt. Förutom en nulägesbild finns även en prognos över hur efterfrågan på arbetskraft inom respektive yrke förväntas utvecklas på fem års sikt. Yrkena baseras i huvudsak på Statistiska Centralbyråns SSYK 2012 på fyrsiffernivå. Ett yrke kan dock motsvara en del av, eller en sammanslagning av, yrkesgrupper enligt SSYK på fyrsiffernivå.

Vilket problem löser produkten?

Datasetet visar möjligheter till arbete och rekryteringssituationen inom olika yrken, per län och nationellt.

Vem kan ha nytta av produkten?

Datasetet är användbart för alla företag och organisationer som erbjuder tjänster inom yrkes- och studievägledning och som vill hjälpa sina målgrupper att fatta välgrundade beslut inför yrkes- och studieval. Aktörer som vill ha fördjupade insikter om utvecklingen på arbetsmarknaden har också nytta av datasetet.
Läs mer om metod-och variabelbeskrivning