Tidig test av GYR POC

Notera att POCen är i tidig test-fas. All återkoppling är välkommen men vi kan inte lova att vi hinner återkomma med svar.

Just nu är filen med närliggande yrkesgrupp inte tillräckligt bra, vilket ger förslag som inte är ok.
T ex Undersköterska, vård- och specialavdelning och mottagning får som närliggande yrken sjuksköterska, grundutbildad, barnsjuksköterska och ambulanssjuksköterska

1 gillning