Slutrapport för projektet - vad händer nu?

Nu vid månadsskiftet jan-feb 2024 avslutas regeringsuppdraget som Arbetsförmedlingen haft med sju andra myndigheter. Det här projektet har varit ett av flera som hanterat frågor om hur vi stärker semantiken för datainfrastrukturen. De språkliga lösningar som behövs för att göra datainfrastrukturen för kompetensförsörjning och livslångt lärande mer sammanhållen.

Lärdomar, utmaningar och en skiss på eventuell fortsättning finns att läsa om här i slutrapporten:


Slutrapport till Vinnova.pdf (253.3 KB)
Bifogad rapport om WikiPOC-projektet - Analys av konceptet Kompetensatlas.pdf (827.7 KB)