JobTech Development forum

Remissvar till Öppna data-utredningen

Var med och formulera remissvar till Öppna data-utredningen! Vi är ett antal organisationer som gått samman för att formulera synpunkter på lagförslaget i Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55. Var med du också! Kortlänk till dokumentet: http://bit.ly/sou202055

Vi anordnar också en workshop fredagen den 27 november kl 9-12:15 (OBS! Ny tid!) då vi går igenom de synpunkter som kommit in. Mer info och länk till anmälan finns på https://civictech.se/workshop-kring-remissvar-till-oppna-data-utredningen/

Sprid gärna eventet på sociala medier också!
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1095747704218072/
LinkedIn-event: https://www.linkedin.com/events/6729357955197632512/

2 gillningar

Stycket om ”Datorprogram” på sidan 172 i utredningen: I en omvärld där 92% av Sveriges befolkning har en uppkopplad telefon och 7,6 miljoner använder mobilappar som Swish bör begreppet ”Datorprogram” förtydligas till att också omfatta mobilapplikationer/mobilappar, dvs program avsedda att exekveras på en mobiltelefon eller surfplatta.

Bra poäng! I och med dataprogram ligger utanför lagen behövs en vidare utredning för att definiera och föreslå nationella principer och riktlinjer för öppen programvara/öppen källkod, då källkoden för ett program är en informationsmängd som också går att begära ut, eller?

Författningsförslaget nämner öppna format, men inte öppna standarder. Lagförslaget borde referera till den definition av standard som tagits fram av European Interoperability Framework, EIF 1.0