Ofullständig fil i nginx?

Jag tror att filen 2022.jsonl.zip i Nginx Directory enbart innehåller annonser för delar av året.

Mvh
Nils

Hej!
Vi har undersökt filen nu och tycker antalet annonser per månad verkar rimligt. Vad är det som tyder på att filen inte är komplett?
För att förtydliga har vi antagit att det är den här filen som avses:
https://data.jobtechdev.se/annonser/historiska/2022.jsonl.zip

Tack för svaret!

När jag kikar närmare på detta upptäcker jag att orsaken till att jag uppfattade att filen var ofullständig var att json-objekten bytte format under 2022. I början av året började varje object med {“access”:, men mot slutet av året inleds objekten med {“id”:. I samband med detta verkar också id-variabeln byta format från numerisk till en blandning av siffror och bokstäver.

1 gillning