Kombinera JobAd Links + JobSearch

Hej!

Vi använder idag JobSearch för att hämta annonser kopplat till yrken hämtade från JobEd Connect. Vi använder yrkets ID i occupation-name fältet för att matcha ihop yrken med annonser.

Vi håller nu på att undersöka möjligheten att också koppla på JobAd Links för att kunna hämta ännu fler annonser och då har två frågor dykt upp:

 1. Det verkar inte finnas ett occupation-name fält i JobAd Links vilket gör att vi inte kan hämta annonser på yrkesnivå. Enda lösningen vi hittat är att använda taxonomin för att generera ett occupation field ID som vi sedan hämtar annonser för. Vår gissning är att relevansen på annonserna är sämre eftersom de kopplas till occupation field och inte till ID:t. Finns det något sätt att koppla annonserna direkt till yrkes ID:t?

 2. Hur hanteras dubbletter om man använder både JobSearch och JobAd Links? Behöver vi manuellt sortera bort dubletter? Om ja, har ni förslag på hur vi bäst gör det?

Tack!

Hej Kirneh,
vad kul att ni använder flera API:er hos Jobtech!

Svar:

 1. Det stämmer att det inte finns något occupation-name i JobAd Links. Det mest exakta som ni kan söka på är occupation-group, vilket jag rekommenderar eftersom occupation-field är mer grovkornigt. Värdena för occupation-group hittar ni i svaren från JobEd Connect enligt nedan.

Exempel:
Endpoint: https://jobed-connect-api.jobtechdev.se/v1/occupations/match-by-text
input_text: python java javascript
Svar från JobEd Connect:

 "related_occupations": [
  {
   "id": "fg7B_yov_smw",
   "occupation_label": "Systemutvecklare/Programmerare",
   "concept_taxonomy_id": "fg7B_yov_smw",
   "legacy_ams_taxonomy_id": "2419",
   "occupation_group": {
    "occupation_group_label": "Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.",
    "concept_taxonomy_id": "DJh5_yyF_hEM",
    "ssyk": "2512"
   }
  }
	...

…där ni i detta exempel alltså vill använda värdet “DJh5_yyF_hEM” i “occupation_group”.“concept_taxonomy_id” som input till JobAd Links.

 1. Eftersom ni även använder JobSearch så bör ni förmodligen filtrera bort de annonser som presenteras på första fliken i Platsbanken, Sök lediga jobb i Platsbanken - Arbetsförmedlingen
  Detta gör ni genom att i JobAd Links, i fältet “exclude_source” fylla i värdet “arbetsformedlingen.se” (utan citationstecken). Jag ser att vi bör förbättra den just nu obefintliga dokumentationen för fältet.
  Exempel för att söka på occupation-group “Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.” och exkludera annonser som presenteras i första fliken i Platsbanken:
  https://links.api.jobtechdev.se/joblinks?occupation-group=DJh5_yyF_hEM&offset=0&limit=10&exclude_source=arbetsformedlingen.se

Hör av er om något var otydligt! Lycka till!

/Mattias

Tack Mattias! Alltid lika informativt och enkelt att hänga med för en icke-utvecklare som jag :slight_smile:

Tack själv Kirneh! :smiley: