JobEdConnect /v1/educations med vissa limits och offsets ger http 500

Hej! Jag får ibland fel när jag anropar /v1/educations för JobEd Connect med vissa specifika limits och offsets:

curl "https://jobed-connect-api.jobtechdev.se/v1/educations?limit=1000&offset=10000" -H "Accept: application/json" -H "content-type: application/json"
ger
{“message”: “Internal Server Error”}
med headers:
{‘access-control-allow-headers’: ‘api-key, Content-Type, Accept, Cache-control’,
‘access-control-allow-methods’: ‘GET,POST,PUT,DELETE,HEAD,OPTIONS’,
‘access-control-allow-origin’: ‘*’,
‘access-control-expose-headers’: ‘Content-Length,Content-Range’,
‘content-length’: ‘37’,
‘content-security-policy’: "default-src ‘self’; script-src ‘self’ "
"‘unsafe-inline’; style-src ‘self’; img-src ‘self’ "
"blob: data:; connect-src ‘self’; form-action "
"‘none’; font-src ‘self’; frame-src ‘none’; "
“object-src ‘none’; frame-ancestors ‘none’;”,
‘content-type’: ‘application/json’,
‘referrer-policy’: ‘no-referrer’,
‘strict-transport-security’: ‘max-age=31536000; includeSubdomains; preload’,
‘x-content-type-options’: ‘nosniff’,
‘x-frame-options’: ‘DENY’,
‘x-xss-protection’: ‘1; mode=block’}

1 gillning

Jag får samma problem

Just det, finns det något annat sätt att hämta hem all data? Annat än att använda /v1/educations-endpointen direkt (som ju kanske främst är till för att söka).

Typ ett ställe där de är statiskt hostade som en stor json-blobb eller liknande.

Hej,
Just den frågan finns besvarat här.
HÄR

Spoiler: Ska ni hämta all data från SUSA-navet så är det bättre att ni hämtar det direkt från dem!

Hoppas det hjälper
Med vänlig hälsning,
Anders

Borde väl ge en 4xx isf, inte en 500 internal server error utan mer info :frowning:

Är ju inte samma format på datan från susa-navet? Hade varit trevligt med en list-endpoint.

Hej!
JobEd-Connect är inte designat för att i en lista returnera alla utbildningar från SUSA-navet. Vi rekommenderar att man använder SUSA-navet för att hämta alla utbildningar eftersom det är källsystemet för utbildningar med statlig insyn. På den här länken finns mer info:
https://susanavet2.skolverket.se/#/api/