JobEdConnect ger "id not found"

Testar jobEdConnect men många av länkarna ger ingen korrekt respons i nytt fönster.
I Swagger visar det korrekt resultat men inte sitt egna fönster. Testade i båda chrome och Edge.
Exempel på testad länk.
https://jobed-connect-api.jobtechdev.se/v1/educations/match-by-jobtitle?jobtitle=fiskare&distance=false&limit=1&offset=1&include_metadata=false

Resultatet blev istället:
{
“custom”: “id not found”,
“message”: “You have requested this URI [/v1/educations/match-by-jobtitle] but did you mean /v1/educations/match-by-jobtitle or /v1/educations/match-by-occupation or /v1/occupations/match-by-text ?”
}

Kommer det att fungera om jag hämtar Json data i ReactNative?

Slutpunkten förväntar sig ett POST, inte ett GET.
Prova detta:

curl -X 'POST' \
  'https://jobed-connect-api.jobtechdev.se/v1/educations/match-by-jobtitle?jobtitle=fiskare&distance=false&limit=10&offset=0&include_metadata=false' \
  -H 'accept: application/json' \
  -d ''

Du bör få uppgifterna.

Jupp, borde insett det tidigare. Tack :slight_smile: