Hur långt fram i tiden sträcker sig API:n för historiska annonser?

Det står i informationen om API:n Historiska annonser att den bara omfattar annonser fram till och med 2021, men jag hittar annonser fram till och med 2023. Hur ligger det till? Är sökningar på 2023 kompletta?

Det stämmer inte att det enbart finns data fram till år 2021. Just nu går det att hitta annonser till och med 2023-06-30, och vi arbetar på att släppa en ny version med komplett data.