Hur kan motivation påverka matchningen på jobbmarknaden?

Diskriminering, kompetensglapp, lågt engagemang och önskan om meningsfullhet på jobbet. Det är några aspekter av dagens arbetsmarknad som både arbetsgivare och arbetssökande behöver förhålla sig till. Hur skulle matchningen kunna hjälpa mot diskriminering, kompetensglapp och lågt engagemang? Läs rapporten om hållbar matchning och kommentera gärna!
motivationsmatchning_af_mall.pdf (425.2 KB)

För att läsa fler aspekter om matchning, se här: Bra matchning på arbetsmarknaden - en underlagsrapport - Omvärldsbevakning / Rapporter - JobTech Development forum

:uk: Highlights of the report can be found in English here.

Could Motivation-Driven Matching Foster a More Sustainable Job Matching Process?

There is a prevailing skills shortage and discrimination in the labour market, coupled with low engagement among employees and a new generation of workers, who place a higher value on well-being and work-life balance. In parallel with these current phenomena, the United Nations’ Sustainable Development Goals outlined in Agenda 2030 are to be achieved. How will these factors impact the job market matching process? My Svensson, an expert in ethics and sustainability at Jobtech, presents her report on how motivation can drive and fuel success in the job matching, or also known as motivation-driven matching.