Förändringar taxonomi-värden i JobEd Connect

Hej!
I JobEd Connect har det fram tills nu förekommit att vi inte visar värden från senaste versionen av Taxonomin i svaret. Detta är nu åtgärdat så att vi visar värden från den senaste versionen av Taxonomin, version 21.
De taxonomivärden som avses är de json-attribut som heter concept_taxonomy_id i svaren från tjänsterna under “Match occupations” i REST-API:t, https://jobed-connect-api.jobtechdev.se/.
Mer information om Taxonomin finns här: Jobtech Taxonomy | Jobtech

Hälsningar
Carl och Mattias, Arbetsförmedlingen Jobtech