EU:s dataområden bygger en enhetlig marknad för data

Gemensamma europeiska dataområden banar vägen mot ett sömlöst Europa genom att skapa en enhetlig inre marknad för data. Arbetsförmedlingen, genom JobTech Development, följer noggrant utvecklingen inom datapolitik och lagstiftning som påverkar den svenska arbetsmarknaden. I en serie artiklar utforskar vi nuläget för de europeiska dataområdena. Denna artikel fokuserar på det regulatoriska ramverket och de möjligheter dessa dataområden erbjuder.

Hela artikeln är tillgänglig här.


En karta över det regulatoriska ramverket av EU:s digitala ekonomin där dataområden har en avgörande roll./ Map over the regulatory framework of the EU Digital Economy, where the Data Spaces are playing a pivotal role.

:uk: EU Data Spaces: Building a Single European Market for Data

Common European data spaces pave the way towards a seamless Europe by creating a single market for data. Arbetsförmedlingen, through Jobtech Development, closely follows developments in data policies and legislation impacting the Swedish labour market. In a series of articles, we explore the purpose and state of play of the European Data Spaces. This article focuses on the regulatory framework and the opportunities these data spaces offer. The next article will delve into European Data Spaces Skills and its relevance to Arbetsförmedlingen’s ongoing efforts in fostering a data-driven labour market, facilitating career changes and skill development.

The entire article is available here.