En färsk rapport om användningen av öppen källkod - Erfarenheter från 16 länder

En färsk rapport från Johan Linåker och Sachiko Muto på RISE. Forskarna har granskat användningen av öppen källkod i 16 länder, bland annat Estland, Finland, Danmark, Colombia och Japan.

Rapporten, framtagen på uppdrag av den danska myndigheten för digital förvaltning (Digitaliseringsstyrelsen), ger insikter, stödmekanismer och lärdomar från fallstudier till beslutsfattare på alla nivåer för att möjliggöra och stödja återanvändningen av öppen källkod i offentliga verksamheter och den offentliga sektorn i stort.

Fokus i fallstudierna ligger på digital suveränitet, interoperabilitet, transparens, kostnadseffektivitet och IT-säkerhet, genom att utnyttja fördelarna med öppen källkod. Rekommendationerna i rapporten betonar främjandet av mjukvaruåteranvändning genom antagandet av nationella strategier för öppen källkod, som stöd på vägen mot ländernas digitala transformationer.

Läs rapporten på engelska här: