Dokumentation historisk jobb annonser och kontakt

Hej! Jag undrar om det finns någon dokumentation över det historiska annonser datasetet och även om det finns möjlighet att ordna ett kort möte med teamet som jobbar med det (tex över zoom). Tanken är att databasen kommer att användas till ett forskningsprojekt Stockholm och Göteborgs Universitet (m.fl).

Jag har försökt ta kontakt via mejl men har inte fått något svar. Hade uppskattat om någon kunde ta kontakt. Jag går att nås på tomas.reivinger@gmail.com eller tel 0722508212.

Vänligen, Tomas

Hej,
Historiska annonser använder samma format som jobsearch med skillnaden att historiska annonser tillhandahåller avpublicerade annonser. Beskrivning av fälten i det data som vi publicerar hittar du här:

Jobsearch är ett api för att söka annonser som är publicerade på Platsbanken. Det finns idag 3 olika sätt att publicera annonser på Platsbanken, vilket återfinns i fältet source_type.
Annonsera direkt = Självservicetjänst på arbetformedlingen.se/arbetsgivare
DXA = Format för integrationen Direktöverförda, som många rekryteringssystem använder för att exportera annonser till Platsbanken.
AIS-F = Annonsering via internt handläggarverktyg. Detta sker sedan 2018 mycket sällan.

Vad vi också har är berikade annonser, det vill säga att vi letar automatiskt upp relevanta ord för sökningar genom API:et vilket förbättrar sökresultaten. Denna process kan du hitta här:
https://jobtechdev.se/sv/komponenter/jobad-enrichments

Med vänlig hälsning,
Anders @ Jobtech

Berikade historiska annonser hittar du här:
https://data.jobtechdev.se/annonser/historiska/berikade/index.html

Med vänlig hälsning,
Anders @ Jobtech

Tack Anders. Jag undrar om det finns någon som kan besvara ytterligare en fråga angående SSYK-koder. Det står ingenting i er “code book” ( AdFields.md).
Som du kanske känner till så är SSYK en standard som används för yrkesklassificering och det finns 2 versioner (96 och 2012).

I er databas finns det flera variabler som innehåller orden ams och taxonomy och jag undrar om de motsvarar SSYK och, om ja, kan man skilja på när SSYK96 används och när SSYK2012 används? Jag tror tex att SCB började använda SSYK 2012 först 2014.