Underlag till bra mathcning

Här finns möjlighet att kommentera, diskutera och reflektera i relation till rapporten Bra matchning på arbetsmarknaden.