JobTech Development forum

Rösta - behövs en startsida?

Ersätt startsidan jobtechdev.se med startsidan för forumet.
  • Behåll dagens jobtechdev.se
  • Ersätt dagens startsida med forumet

0 röster

Jag tycker att frågan är för grovt ställd. Jag tycker en del saker med fördel kan ersättas med forum, som tex nyheter.

1 gillning