JobTech Development forum

Om kategorin Yrkesbeskrivningar & Prognoser

Diskutera och ställ frågor om Yrkesprognoser API och Yrkesinfo API här.

Läs mer om API:t Yrkesprognoser här: https://jobtechdev.se/docs/apis/forecasts/

Läs mer om API:t Yrkesinfo här: https://jobtechdev.se/docs/apis/occupations/