JobTech Development forum

Om kategorin Digital matchning

Diskutera och ställ frågor om JobSearch API, Enrichments API, Employer API (kommande).

Vi skapar ett gemensamt språk för svensk arbetsmarknad så att människor och företag enklare kan hitta varandra.
Utmaning:
Olika digitala matchningstjänster använder olika språk och kommunicerar inte effektivt med varandra, vilket leder till sämre träffsäkerhet i sökningar och, i förlängningen, sämre matchning.
Språket runt yrken och kompetenser utvecklas och förändras i takt med förändringarna på arbetsmarknaden. Detta ställer krav på ständiga uppdateringar, vilket de flesta matchningsaktörer inte har tid eller resurser till. Detta leder till sämre träffsäkerhet och därmed sämre matchning.
Lösning:
Med API:et Jobtech Taxonomy får arbetsmarknaden ett standardiserat och gemensamt språk. Det känner av språkliga förändringar och uppdateras automatiskt. Ju fler aktörer som använder det, desto bättre precision i sökningar och urval.
Samhällsvinst:
Ökad träffsäkerhet i sökningar och urvalsprocesser, och därmed större chans till matchning. Fler människor har chans att hitta jobb, och fler arbetsgivare har chans att hitta rätt kompetens.