JobTech Development forum

Länka in statping på jobtechdev.se

Vi önskar länka in https://statping.jobtechdev.se, från www.jobtechdev.se

Syftet är att göra det tydligt vilka upptider vi har för 3e part att ta ställning till.

1 gillning

Kanske går att börja enkelt och dels länka till statping på startsidan, men också ha en rubrik tillgänglighet i API-dokumentationen innehållande en länk.