JobTech Development forum

Flytta kodfliken på jobtechdev.se till gitlab

Vi önskar flytta Källkod | JobTech Development länken i toppmenyn
så den pekar på Arbetsförmedlingen · GitLab.

länken idag är svårunderhållen och saknar information som utvecklare vill ha, dvs vart är repona, hur levande är repona osv. Detta kan vi inte underhålla på en statisk sida, därför borde vi flytta om länken.

det blir lite jobb för teamen att flytta över repona snyggt i den nya strukturen.
taxonomy-dev är klara med detta, andra team behöver stöd.

ett enkelt sätt att påbörja flytten är att spegla över github repon till gitlab till att börja med.

2 gillningar
  1. Mycket bra idé att forma en ingång till all källkod. Arbetsförmedlingen · GitLab
    Blir tydligare.

  2. Bra att vi alltid från de digitala kanalerna länkar till gitlab utan för mycket snack. Då blir gitlab single-source-of-truth för all teknik. Det som finns kommer därmed finnas där.

Bra förslag, jag håller med. Själv har jag flyttat repon både inom gitlab och från github. Båda är superenkla att göra och tar mindre än 10 minuter i anspråk.

1 gillning

Det är verkligen mycket bekvämt. Tack för optimeringen :slight_smile: