JobTech Development forum

Om JobTech Development forum

Vår vision är ett gemensamt digitalt ekosystem för alla aktörer på den svenska arbetsmarknaden. Ett ekosystem har bättre förutsättningar att anpassa sig efter snabba förändringar, vilket är en förutsättning för snabb utveckling och relevans i tjänsterna. Vi arbetar aktivt för att fler aktörer på arbetsmarknaden ska inse värdet av samverkan kring infrastrukturen och att de ska vilja delta i ekosystemet. Öppenhet och transparens är viktiga nycklar i arbetet. Här bygger vi ekosystemet för svensk arbetsmarknad

Våra administratörer

Statistik för webbplats

  Alla dagar Senaste 7 Senaste 30
Ämnen 98 0 3
Inlägg 714 14 59
Användare 97 0 4
Aktiva användare 17 33
Gillningar 119 0 3